Moses Online Användningsområden
Moses Online Vad är Moses Online? Användningsområden
Användningsområden för MOSES Online
Med mobilkommunikation såsom SMS når du dina kunder och medarbetare inom loppet av några sekunder oavsett var de befinner sig. Det är modernt att kommunicera via SMS! Enligt våra kunder har det aldrig kommit så många människor på möten sedan de började påminna via SMS. Tidigare skickade man enbart e-post påminnelser - men alla läser inte sin e-post varje dag - men mobilen har man nästan alltid med sig.

"Härligt att den nya tekniken äntligen hjälper till i arbetet och inte ger oss ett merarbete".

"Moses RemindMe funktion fungerar helt automatiskt och tomma stolar är snart ett minne blott".

- Säger Petur Johannesson, Chefstandläkare i Karlskrona


Mobil kommunikation har flera fördelar:
- SMS ser till att information når kunden snabbt och är ett billigare och mer effektivt sätt än långsamma brev
- Lös problemet med uteblivna kunder/personal genom SMS påminnelse till deras mobiltelefon
- Informera snabbt och enkelt kunder och anställda var dom än befinner sig
- Genom t.ex. grupp SMS minskar du tid och kostnader på telefonsamtal


Användningsområden

Marknadsavdelning

Med MobileMarketing kan du via SMS/MMS/E-post nå rätt målgrupp med rätt budskap vid rätt tillfälle. Du kan även ställa frågor och få snabba svar på en fråga var målgruppen än befinner sig. Mobil Marknadsföring i ditt företag ger dig kostnadsbesparingar och förbättrad kommunikation jämfört med traditionell marknadsföring.


Företag

Chef
Som t ex säljchef på ditt företag får du en direkt dialog med dina kunder där du kan informera om de senaste nyheterna. Eller varför inte skapa en SMS-Reminder som vid varje månadsslut påminner dina medarbetare att lämna tid- och statusrapport

Service
Informera dina kunder om service, kanske bilen är klar att hämta eller så har ni ett planerat driftstopp för ombyggnad?


Klubbar och föreningar

Som förening eller klubb kan du kommunicera med dina medlemmar direkt via t.ex. SMS. Med en vanlig mobiltelefon kan därför dina medlemmar prenumerera på information från din klubb - allt från matchresultat till evenemang. Betydligt billigare än utskick via brev.


Opinionsundersökningar

Moses Online har unika funktioner för att just skapa mobila undersökningar. Med produkten skapar du egna prefix som du kopplar till frågor. De inkomna svaren presenteras sedan i grafiska diagram.


Offentlig sektor

Politiker
Lyssna på dina väljare, ställa frågor i olika medier, väcka debatt och marknadsför ditt parti! SMS dialoger visar att ditt parti ligger i teknikens framkant. På samma sätt ges möjlighet att väcka nyfikenhet bland de yngre i samhället då du pratar ett naturligt språk (SMS) som de unga är väl vana vid. Du öppnar en direkt kanal in i demokratin!

Tjänstemän
Påminn dina medarbetare om viktiga möten, sprid info, låt dina kommuninvånare tycka till och komma med förslag på vad som kan göras bättre. Varför inte felanmälan saker och ting?

Nämnder och avdelningar
Kanske du tillhör idrotts- och fritidsavdelningen? Ja i så fall är SMS kommunikation ett utmärkt sätt att informera invånare om vad som händer i din stad. SMS: "På fredag kl 18.00 har vi spelning i stadsparken med servering av vin och öl, Välkommen!"

Vårdvdelningar
Moses Online används idag av massvis av tandläkare som påminner sina patienter om inbokade besök. Tack vare tekniken är tomma stolar ovanligt och mycket pengar sparas. På samma sätt kan din avdelning också slippa stora bortfall, varför inte påminna blodgivare om sina tider?

Bemanningen
Skicka ut lediga jobb till områdets aktuella vikarier. Med Moses Online skapar du olika adressböcker för olika vårdområden. Istället för att sitta och ringa runt till vikarier för att ersätta den sjuke (vilket tar tid) skickar du ut info om ledigt jobb till många samtidigt genom en enda knapptryckning.

Läkarsekreterare
Alla vet hur svårt det kan vara att få tag på en läkare när det kan behövas som bäst. Med Moses Online kallas läkarna in snabb när olycka inträffat.
 
© 2002-2022 Densitet. All rights reserved.